กิจกรรมปิล็อกทัวร์ สวิตเซอร์แลนด์เมืองไทย

กิจกรรมปิล็อกทัวร์ สวิตเซอร์แลนด์เมืองไทย

ราคา 1,900 บาท/ท่าน รวมที่พักแอร์ 1 คืน + อาหาร 3 มื้อ + ปิล็อกทัวร์

ราคา 1,700 บาท/ท่าน รวมที่พักพัดลม 1 คืน + อาหาร 3 มื้อ + ปิล็อกทัวร์

ราคา 3,000 บาท/ท่าน รวมที่พักแอร์ 2 คืน + อาหาร 5 มื้อ + ปิล็อกทัวร์

ราคา 2,600 บาท/ท่าน รวมที่พักพัดลม 2 คืน + อาหาร 5 มื้อ + ปิล็อกทัวร์

* สามารถเปิดโปรแกรมได้ตลอดปี
* เนื่องจากมีอากาศเย็นตลอดปี ควรเตรียมเสื้อกันลม, กันหนาว หรือ กันฝน ไปด้วยตามฤดูกาล