วิธีการจองห้องพัก / Reservation

การชำระเงิน

 • หลังจากได้รับการยืนยันห้องพักว่างแล้ว กรุณาโอนเงินมัดจำภายใน 3 วัน
 • ชำระมัดจำ 50% โดยเลือกโอนเงินเข้าบัญชีดังต่อไปนี้
  เลขที่บัญชีออมทรัพย์ 011-1-36390-0 นายณธน อินทร์ชูเดช ธนาคารกสิกรไทย สาขาเซ็นทรัลลาดพร้าว
  เลขที่บัญชีออมทรัพย์ 119-2-43596-3 นายณธน อินทร์ชูเดช ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาจรัล 13
 • กรุณาเก็บหลักฐานการโอนเงินไว้ และนำมาแสดงในวันเข้าพัก

การแจ้งชำระเงิน

 • แฟ็กซ์หลักฐานการชำระเงินมาที่หมายเลข 02-449-5606  พร้อมระบุชื่อผู้จอง, วันที่เข้าพัก, เบอร์ติดต่อ
 • อินบ๊อกซ์มาที่เพจ facebook.com/banhuayulong
 • อีเมล์ banhuay@hotmail.co.th
 • Line ID : banhuayulong

การยกเลิกการจองห้องพักและการเปลี่ยนแปลงข้อมูลวันที่เข้าพัก

กรณีที่ลูกค้าจองห้องพักและชำระค่าบริการแล้ว ไม่ได้แจ้งยกเลิกก่อนวันเข้าพักจริง  7 วันทำการ ไม่สามารถทำการยกเลิกหรือคืนเงินได้

ระเบียบการเข้าพัก / Rules & Regulations

 • Check in  ตั้งแต่เวลา 14.00 น. ของวันที่เข้าพัก  Check out ไม่เกิน 12.00 น. ของวันที่ออกจากที่พัก
 • Check Out เกินเวลา ตั้งแต่ 12.00 – 16.00 น.  คิดค่าบริการ 50% ของราคาห้องพัก
 • Check Out เกินเวลา ตั้งแต่ 16.00 น. คิดค่าบริการห้องพักเต็มราคา
 • จำนวนคนเข้าพัก ต้องไม่เกินกว่าจำนวนที่ทางรีสอร์ทกำหนดในแต่ละขนาดห้อง เด็กอายุ 0-5 ปี พักฟรีไม่คิดค่าที่พักเพิ่มเติม  ผู้เข้าพักที่มีอายุเกินกว่า 5 ปี ทางรีสอร์ทถือว่าเป็นผู้ใหญ่ จะต้องชำระค่าบริการเพิ่มตามอัตราที่รีสอร์ทกำหนด (รวมถึงกรณีที่ไม่ต้องการที่นอนเสริม)
 • ห้องพัก 1 ห้อง สามารถพักเพิ่มได้ไม่เกิน 1 ท่าน หากมีผู้พักเพิ่มมากว่านั้น ทางรีสอร์ทต้องให้เปิดห้องเพิ่มทันที
 • ห้ามนำบุคคลภายนอกเข้าพัก นอกเหนือจากจำนวนที่ทำการลงทะเบียน โดยเฉพาะในยามวิกาล
 • ห้องอาหารของรีสอร์ทไม่มีบริการประกอบอาหารที่ท่านเตรียมมาเอง
 • ห้ามส่งเสียงดังหรือทำสิ่งที่เป็นการรบกวนผู้อื่น หลังเวลา 22.00 น.
 • ห้ามทะเลาะวิวาทภายในรีสอร์ท
 • ห้ามใช้เครื่องไฟฟ้าที่มีกำลังวัตต์ต่างกับกำลังวัตต์ในประเทศไทย โดยไม่มีเครื่องแปลงไฟ (Adapter)
 • ไม่อนุญาตให้นำเครื่องใช้ไฟฟ้าบางประเภทมาใช้ภายในห้องพักและภายในรีสอร์ท เช่น หม้อหุงข้าว เตาไฟฟ้า กระทะไฟฟ้า หม้อไฟฟ้า  เครื่องชงกาแฟ  กาน้ำร้อน  เครื่องเสียง  เครื่องดนตรี  อุปกรณ์คาราโอเกะ  เตารีด เป็นต้น หากฝ่าฝืน ปรับตั้งแต่  2,000 บาท ขึ้นไป
 • ห้ามนำวัตถุไวไฟ วัตถุอันตราย สิ่งเสพติดผิดกฎหมายทุกชนิดเข้ามาภายในรีสอร์ท
 • ห้ามผู้เข้าพักกระทำการใดๆ ที่ผิดต่อกฎหมาย หรือจริยธรรม ประเพณี เช่น เล่นการพนัน ค้าประเวณี ฯลฯ
 • ทางรีสอร์ทให้บริการสถานที่พัก ทางผู้พักต้องรับผิดชอบของมีค่าของตัวเอง หากมีสิ่งของสูญหาย ภายในห้องพักหรือภายในรีสอร์ท  ทางรีสอร์ทจะไม่รับผิดชอบ
 • ทางรีสอร์ทให้บริการสถานที่จอดรถ ไม่ได้รับผิดชอบต่อรถและสิ่งของภายในรถของท่าน
 • กรณีที่อุปกรณ์ หรือสิ่งของภายในห้องพัก เกิดการเสียหายหลังจากการเข้าพัก ผู้เข้าพักจะต้องชำระค่าเสียหายตามที่ทางรีสอร์ทประเมิน
 • โปรดรักษาความสะอาดภายในห้องพัก
 • ห้ามนำสัตว์เลี้ยงทุกชนิดเข้ามาภายในรีสอร์ท
 • ห้ามประกอบอาหารทุกชนิด (รวมการปิ้งย่าง) ภายในห้องพักและภายในบริเวณรีสอร์ท หากฝ่าฝืนค่าปรับตั้งแต่  2,000  บาทขึ้นไป