กิจกรรมถ่อแพไม้ไผ่แม่น้ำแควน้อย

กิจกรรมถ่อแพไม้ไผ่แม่น้ำแควน้อย

ราคา 1,900 บาท/ท่าน รวมที่พักแอร์ 1 คืน + อาหาร 3 มื้อ + ถ่อแพไม้ไผ่แม่น้ำแควน้อย

ราคา 1,700 บาท/ท่าน รวมที่พักพัดลม 1 คืน + อาหาร 3 มื้อ + ถ่อแพไม้ไผ่แม่น้ำแควน้อย

ราคา 3,000 บาท/ท่าน รวมที่พักแอร์ 2 คืน + อาหาร 5 มื้อ + ถ่อแพไม้ไผ่แม่น้ำแควน้อย

ราคา 2,600 บาท/ท่าน รวมที่พักพัดลม 2 คืน + อาหาร 5 มื้อ + ถ่อแพไม้ไผ่แม่น้ำแควน้อย

* สามารถเปิดโปรแกรมได้ตลอดปี
* ควรแต่งกายด้วยชุดที่คล่องตัว พร้อมเปียก