กิจกรรมทัวร์สังขละบุรี ล่องเรือชมวัดจมน้ำ

กิจกรรมทัวร์สังขละบุรี ล่องเรือชมวัดจมน้ำ

ราคา 1,900 บาท/ท่าน รวมที่พักแอร์ 1 คืน + อาหาร 3 มื้อ + ทัวร์สังขละบุรี

ราคา 1,700 บาท/ท่าน รวมที่พักพัดลม 1 คืน + อาหาร 3 มื้อ + ทัวร์สังขละบุรี

ราคา 3,000 บาท/ท่าน รวมที่พักแอร์ 2 คืน + อาหาร 5 มื้อ + ทัวร์สังขละบุรี

ราคา 2,600 บาท/ท่าน รวมที่พักพัดลม 2 คืน + อาหาร 5 มื้อ + ทัวร์สังขละบุรี

* สามารถเปิดโปรแกรมได้ตลอดปี
* การแต่งกายควรสุภาพแต่สบายๆ เพราะเป็นการเยี่ยมชมพุทธสถาน
* ช่วงเวลาที่ดีที่สุดซึ่งจะเห็น “วัดจมน้ำ” ได้คือ ระหว่างเดือนมีนาคม ถึง เดือนเมษายน ที่น้ำในเขื่อนลดลงต่ำที่สุด