กิจกรรมออฟโรดทัวร์น้ำตกผาเขียว

กิจกรรมออฟโรดทัวร์น้ำตกผาเขียว

ราคา 1,900 บาท/ท่าน รวมที่พักแอร์ 1 คืน + อาหาร 3 มื้อ + ออฟโรดทัวร์น้ำตกผาเขียว

ราคา 1,700 บาท/ท่าน รวมที่พักพัดลม 1 คืน + อาหาร 3 มื้อ + ออฟโรดทัวร์น้ำตกผาเขียว 

ราคา 3,000 บาท/ท่าน รวมที่พักแอร์ 2 คืน + อาหาร 5 มื้อ + ออฟโรดทัวร์น้ำตกผาเขียว 

ราคา 2,600 บาท/ท่าน รวมที่พักพัดลม 2 คืน + อาหาร 5 มื้อ + ออฟโรดทัวร์น้ำตกผาเขียว 

* ควรแต่งกายให้รัดกุมแต่สบายเหมาะกับการเดินป่า เสื้อ-กางเกง แขน-ขายาว และรองเท้าที่เหมาะกับการเดินป่า
* สามารถเที่ยวชมได้ตลอดปี  และน้ำตกจะสวยที่สุดในช่วงฤดูฝน