กิจกรรมแค้มปิ้งทุ่งใหญ่นเรศวร

กิจกรรมออฟโรด แค้มปิ้งทุ่งใหญ่นเรศวร

ราคา 5,200 บาท/ท่าน รวมที่พัก 2 คืน (รีสอร์ทและในป่า) + อาหาร 6 มื้อ + ออฟโรด แค้มปิ้งทุ่งใหญ่นเรศวร

  • เปิดโปรแกรมพิเศษเฉพาะตั้งแต่ 1 ธันวาคม – 30 เมษายน เท่านั้น
  • รับกลุ่มทัวร์ประมาณ 8 – 12 ท่าน ต่อหนึ่งทริป
  • เวลาและโปรแกรมอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมของกลุ่มทัวร์และฤดูกาล
  • อุปกรณ์แค้มป์ เต็นท์ ถุงนอน เครื่องสนาม ทางรีสอร์ทจัดเตรียมให้ แต่อุปกรณ์ส่วนตัวที่จำเป็นอื่นๆ ให้จัดเตรียมมาเอง