กิจกรรมโรยตัวน้ำตกผาเขียว

กิจกรรมโรยตัวน้ำตกผาเขียว

ราคา 3,800 บาท/ท่าน รวมที่พักแอร์ 1 คืน + อาหาร 3 มื้อ + โรยตัวน้ำตกผาเขียว

ราคา 3,600 บาท/ท่าน รวมที่พักพัดลม 1 คืน + อาหาร 3 มื้อ + โรยตัวน้ำตกผาเขียว

ราคา 4,900 บาท/ท่าน รวมที่พักแอร์ 2 คืน + อาหาร 5 มื้อ + โรยตัวน้ำตกผาเขียว

ราคา 4,500 บาท/ท่าน รวมที่พักพัดลม 2 คืน + อาหาร 5 มื้อ + โรยตัวน้ำตกผาเขียว

* สามารถเปิดโปรแกรมได้ตลอดปี
* ควรแต่งกายด้วยชุดที่คล่องตัว พร้อมเดิน พร้อมเปียก พร้อมเลอะ พร้อมลุย เสื้อ-กางเกง แขน-ขายาว
* รองเท้าควรเป็นรองเท้าผ้าใบใส่สบาย พร้อมด้วยร่างกายและใจที่ลุยเต็มที่ 100%