Home   
Resort Preview   
Accommodation   
Rate & Packages   
Activities   
Restaurant   
How To Go   
Contact Us    
ทัวร์สังขละบุรี ล่องเรือชมวัดจมน้ำ

           สังขละบุรี… แผ่นดินสามวัฒนธรรม ไทย กะเหรี่ยง และมอญ เป็นเมืองชายแดนด้านทิศตะวันตกสุดของไทย นับตั้งแต่ประวัติศาสตร์นานมา ด่านพระเจดีย์สามองค์ เป็นเมืองหน้าด่านที่ใช้เป็นเส้นทางเดินทัพของทหารพม่าที่เข้ามารุกรานไทย และเป็นเส้นทางอพยพของชาวมอญมานับร้อยปี จนปัจจุบันเป็นจุดผ่อนปรนทางการค้าที่สำคัญของ จ.กาญจนบุรี ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นผลิตภัณฑ์ที่ทำจากไม้และรวมไปถึงสินค้าอุปโภคและบริโภคอื่นๆ

           …. ด้วยเพราะความที่เป็นเมืองชายแดนติดพม่า จึงเกิดความหลากหลายในเชื้อชาติ มีการผสมผสานในวัฒนธรรม ชาวมอญและชาวกะเหรี่ยงที่อยู่ในฐานะชนกลุ่มน้อยที่ถูกพม่ารุกราน นับถือกันเป็นพี่น้อง โดยกะเหรี่ยงเป็นผู้พี่ มอญเป็นผู้น้อง ส่วนชาวไทยคือผู้ให้แผ่นดินอาศัย ต่างเชื้อชาติอยู่รวมกันโดยมีพุทธ-ศาสนาเป็นจุดร่วม มีหลวงพ่ออุตตมะเป็นศูนย์รวมจิตใจ และถือเป็นปูชนียบุคคลที่มีส่วนอย่างมาก ในการพัฒนาเมืองสังขละบุรีให้เป็นเมืองที่มีความหลากหลายทางวัฒนธรรม

           สิ่งที่แสดงถึงการผสมผสานแห่งวัฒนธรรม คือ วัดวังก์วิเวการาม เป็นวัดที่หลวงพ่ออุตตมะสร้างขึ้นทั้งโบสถ์ วิหาร เจดีย์และหอระฆัง มีสถาปัตยกรรมรูปแบบผสมระหว่างไทย-มอญทั้งหมด และที่สำคัญเจดีย์พุทธคยานั้นยังเป็นที่บรรจุพระบรมสารีริกธาตุของพระพุทธเจ้า ส่วนนิ้วกระดูกหัวแม่มือขวาขนาดเท่าเมล็ดข้าวสารอีกด้วย , สะพานอุตตมานุสรณ์ เป็นสะพานไม้ที่ยาวที่สุดในประเทศไทย สร้างด้วยแรงงานมือล้วนๆ เพื่อเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างคนฝั่งไทยและฝั่งมอญ กลายเป็นสะพานไม้แห่งศรัทธา

          ทะเลสาบเขื่อนเขาแหลม เป็นทะเลสาบขนาดใหญ่กลางขุนเขาสลับซับซ้อนแห่งเทือกเขาตะนาวศรี เกิดจากการสร้างเขื่อนกั้นแม่น้ำแควน้อย ผืนน้ำอันกว้างไกลนี้มีความหมายแห่งชีวิต และเรื่องราวเล่าขานตำนานเมืองสังขละบุรี ที่เลือนหายอยู่ใต้ผิวน้ำชั่วนิจนิรันดร์ ราวเมืองบาดาล ใครจะเชื่อว่า คราใดเมื่อน้ำลด เมืองบาดาลทั้งเมืองก็ปรากฏให้คุณเห็น หรือใครจะดำดิ่งลงไป ก็จะเห็นรวดรายแสนวิจิตรของวิหารแห่งเมืองใต้บาดาล ซึ่งนั่นก็คือ วัดที่หลวงพ่ออุตตมะสร้างขึ้นตั้งแต่ครั้งยังไม่มีการสร้างเขื่อน นี่เป็นเหตุผลหนึ่งที่เราเลือกพาคุณไปสัมผัสกับแผ่นดินสามวัฒนธรรมแห่งนี้... สังขละบุรี


09.00 น. ออกเดินทางสู่สังขละบุรี… “ถิ่นชายแดน แคว้นโบราณ ด่านเจดีย์”
10.30 น. สุดชายแดนไทยที่ด่านเจดีย์สามองค์ จุดตรวจคนเข้าเมืองชายแดนไทย - พม่า เพลิดเพลินกับการเลือกซื้อของที่ระลึก สินค้าจากพม่า และผลิตภัณฑ์ที่ทำจากไม้หลากหลายรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็นจานรองแก้ว ตะกร้าผลไม้ ... ไปจนถึงโต๊ะ เก้าอี้ ฯลฯ สินค้าที่ถือว่าเป็นจุดเด่นของที่นี่คือ ชุดเฟอร์นิเจอร์ไม้แดง และไม้ชิงชัน ซึ่งข้ามมาจากฝั่งพม่า และอนุญาตให้ขายได้เฉพาะบริเวณตลาดชายแดนด่านเจดีย์สามองค์นี้เท่านั้น นอกจากนี้ยังมีผู้หญิงและเด็กๆ ชาวมอญ พม่า และกะเหรี่ยง จะนำกล้วยไม้ป่านานาชนิดมาขายในราคาถูกอีกด้วย
12.00 น. กลับเข้าสู่ตัวเมืองสังขละบุรี แวะพักรับประทานอาหารกลางววัน ท่ามกลางบรรยากาศริมเขื่อน บริเวณสะพานไม้แห่งศรัทธา
13.00 น. เดินทางไปชมสะพานไม้แห่งศรัทธา เดินข้ามจากฝั่งไทยไปยังฝั่งมอญ จากนั้นนั่งเรือชมทะเลสาบเขื่อนเขาแหลม ชมวิถีชีวิตชาวมอญริมทะเลสาบเหนือเขื่อนเขาแหลม ชม "วัดจมน้ำ" วัดเก่าของหลวงพ่ออุตตมะที่จมอยู่ใต้ผืนน้ำอันกว้างใหญ่ ซึ่งทาง ททท. จัดให้เป็น Unseen in Thailand
14.00 น. แวะชมวัดวังก์วิเวการาม นมัสการพระพุทธรูปหินอ่อนสีขาวที่สวยงาม ชมเจดีย์พุทธคยา สัญลักษณ์ของสังขละที่สามารถมองเห็นได้แต่ไกล ชมทิวทัศน์ของทะเลสาปสังขละในมุมสูงบนหอระฆังรูปทรงศิลปะแบบมอญ และจับจ่ายสินค้าของที่ระลึกไทย-พม่า ที่มีให้เลือกมากมาย
16.00 น. ออกเดินทางกลับสู่ที่พัก ขากลับชมพระอาทิตย์ตกยามเย็นเหนืออ่างเก็บน้ำเขื่อนเขาแหลม
17.00 น. ถึง “ บ้านห้วยอู่ล่อง ” และพักผ่อนตามอัธยาศัย.

หมายเหตุ :
* การแต่งกายควรสุภาพแต่สบายๆ เพราะเป็นการเยี่ยมชมพุทธสถาน
* ช่วงเวลาที่ดีที่สุดซึ่งจะเห็น "วัดจมน้ำ" ได้คือ ระหว่างเดือนมีนาคม ถึง เดือนเมษายน ที่น้ำในเขื่อนลดลงต่ำสุด

* * * ราคาแพ็คเก็จรวม ที่พัก 1 คืน + อาหาร 3 มื้อ + กิจกรรมทัวร์สังขละบุรี * * *
       1,900 บาท / ท่าน ( พักห้องแอร์ )
       1,700 บาท / ท่าน ( พักห้องพัดลม )Activities :

1. ปิล็อคทัวร์ สวิตเซอร์แลนด์เมืองไทย
2. ทัวร์สังขละบุรี ล่องเรือชมวัดจมน้ำ
3. เดินป่าชมน้ำตกผาเขียว
4. ล่องแก่ง ถ่อแพ แม่น้ำซองกาเลีย
5. ขี่ช้าง ถ่อแพไม้ไผ่ ที่หนองบาง
6. โดดหอ ข้ามห้วย
7. โรยตัวชมถ้ำทิพุเชะ
8. โรยตัวตามน้ำตก - น้ำตกผาเขียว , น้ำตกผาม่าน
9. เดินป่าชมถ้ำลำคลองงู - ถ้ำนกนางแอ่น , ถ้ำเสาหิน
10. ออฟโรดทัวร์น้ำตก - น้ำตกผาเขียว , น้ำตกผาม่าน , น้ำตกผาสุข
11. ออฟโรด แค้มปิ้งผาพนา
12. ออฟโรด แค้มปิ้งทุ่งใหญ่นเรศวร

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Copyright © 2003. Banhuayulong. All rights reserved